fbpx

Pitkittynyt selkäkipu

Mitä on pitkittynyt selkäkipu?

Selkäkipu luokitellaan pitkittyneeksi, kun se on kestänyt 6-12 viikkoa ja krooniseksi, kun kipu on jatkunut yli 12 viikkoa. Miksi selkäkipu sitten pitkittyy? Sitä ei aivan tarkalleen ottaen tiedetä, mutta usein pitkittyneeseen selkäkipuun liittyy paljon muitakin tekijöitä kuin kudosvaurio jossain selän hermotetuista kudoksista.

Alaselkäkipua esiintyy pääasiassa alaselän eli alimpien kylkiluiden alapuolisen alueen ja ristiluun välisellä alueella, SI-nivelten alueella sekä kipuheijasteena pakaroiden ja reisien alueella. Jos alaselkäkipuun ei liity iskiashermon ärsytystilaa, se ei säteile oikeastaan koskaan polvesta alaspäin.

Pitkittyneeseen selkäkipuun saattaa usein liittyä myös psykologisia tekijöitä, kuten liikkumisen pelkoa, stressiä, ahdistuneisuutta, epätietoisuutta, tyytymättömyyttä työelämään ja sosiaalisiin suhteisiin yms. Pitkittyneen selkäkivun hoito ja kuntoutus vaatii siis myös muidenkin osa-alueiden huomiointia kuin vain fyysisten tekijöiden.

Pitkittyneen selkäkivun hoito naprapatialla/fysioterapialla

Pitkittyneen selkäkivun hoidossa on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että tunnistetaan niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti altistavat selkäkivun pitkittymiselle. Tähän voi liittyä selän fyysistä rasitusta, kuten huonot ja yksipuoliset työasennot tai fyysisesti raskas työ. Lisäksi selkäkipu aiheuttaa pitkittyessään varovaisuutta liikkumisessa, stressiä ja epätietoisuutta siitä mikä selässä mahdollisesti on vialla.

Pitkittyneen selkäkivun hoidossa avainasemassa on oikein suunniteltu, riittävän kuormittava ja asteittain etenevä harjoittelu. Harjoittelu on tärkeää ensinnäkin siksi, että se parantaa selän toimintaa kudostasolla ja toisekseen se vaikuttaa keskushermoston toimintaan positiivisella tavalla, jolloin kipu ja koettu toiminnallinen haitta helpottuvat.

Pitkittyneen selkäkivun hoidossa harjoittelun tukena käytetään muita tieteellisissä tutkimuksissa toimiviksi havaittuja hoitomenetelmiä, kuten manuaalista terapiaa ja tarpeen mukaan akupunktiota. Manuaalinen terapia pitää sisällään lihas- ja nivelkäsittelyitä, kuten mobilisaatiota ja manipulaatiota, joilla vaikutetaan paikallisesti selän liikkuvuuteen sekä keskushermostoon kipua lievittävällä tavalla.

Meillä Seppänaprapaattien naprapaateilla ja fysioterapeuteilla on vuosien kokemus tuloksekkaasta pitkittyneiden alaselkäkipujen hoidosta ja kuntoutuksesta. Naprapaatit Jari ja Ossi vastaavat hyvin pitkälle nikama- ja nivelkäsittelyistä, joilla vaikutetaan rangan liikkuvuuteen sekä liikerajoituksesta johtuviin kipuihin. Fysioterapeuttimme Ansku ja Petri vastaavat enemmän aktiivisesta fysioterapiasta eli oikeanlaisten harjoitteiden ohjaamisesta pitkittyneen alaselkäkivun kuntoutukseen. Lisäksi Anskulla on laajempaa osaamista akupunktiosta kipujen hoidossa. Teemme tiivistä yhteistyötä yrityksemme sisällä, jotta sinä saisit parasta mahdollista apua pitkittyneen selkäkipusi hoidossa.

Akupunktio pitkittyneen selkäkivun hoidossa

Akupunktio toimii hyvin pitkälti samoin kuin manuaalinen terapia eli suurin kipua lievittävä vaikutus sillä saadaan keskushermoston kautta. Yhdistämällä harjoittelua manuaaliseen terapiaan ja akupunktioon päästään pitkittyneen ja jo kroonistuneenkin selkäkivun hoidossa hyviin tuloksiin. Toki tämä vaatii aikaa, kärsivällisyyttä, omaa aktiivisuutta ja säännöllisyyttä. Pitkittyneenkin selkäkivun hoitoon on siis olemassa toimivia menetelmiä.

Pitkittyneen selkäkivun hoitoon käytettäviä menetelmiä

Varaa aikasi pitkittyneen selkäkivun tutkimiseen ja hoitoon tästä.