fbpx

Lonkan kiputilat

Lonkkakipujen hoitoa ja kuntoutusta Jyväskylässä

Lonkan alueen kiputilat ovat tyypillisimmin rasitusperäisiä ongelmia, vamman seurauksena syntyneitä tai heijastekipuja esim. alaselän alueelta. Lonkkaan voi syntyä kipua ja jäykkyyttä myös ikääntymiseen liittyvien kulumamuutosten ja nivelrikon seurauksena. Tavallisimpia diagnooseja lonkan kiputiloihin ovat erilaiset jänneperäiset vaivat pakara-alueen lihaksistossa, lonkan limapussin ärsytykset/tulehdukset, lonkkanivelen rakenteellinen ahtaus sekä lonkkanivelen kulumamuutoksista ja nivelrikosta johtuvat kivut. Lonkan alueen kipu voi tulla usein myös säteily- tai heijastekipuna alaselän alueen hermotetuista kudoksista.

Lonkan jänneperäiset kiputilat ja niiden hoito

Lonkan ympäristöön kiinnittyy runsaasti eri lihasten jänteitä ja nivelsiteitä. Lonkan normaaleihin liikkeisiin kuuluvat lonkan koukistus, ojennus, sisä- ja ulkokierto sekä lähennys ja loitonnus. Jokaiselle liikesuunnalle löytyy eri suorittajia lihasten joukosta. Lisäksi lonkkanivel on kantava nivel eli kuormitus lonkan alueelle on melko suurta päivittäin. Lonkan alueen jänneperäiset kiputilat ovatkin melko yleisiä, kun puhutaan lonkkakipujen esiintyvyydestä. Tyypillisimmin lonkan alueen jänneperäistä kipua aiheuttavat pakaralihaksiston jänteet sekä lähentäjien jänteet. Tällainen jänneperäinen kipu voimistuu yleensä rasituksen seurauksena ja on hyvinkin paikallista lonkan ulkosyrjällä ja pakaraseudussa. Lonkan jänneperäisissä kivuissa lonkan ulkokierto on monesti rajoittunut johtuen jännealueelle kohdistuvasta kireydestä. Ensijaisena hoitona lonkan jänneperäisille kiputiloille toimii nousujohteinen harjoittelu, jolla pyritään vahvistamaan lihaksistoa ja kehittämään lonkan jänteiden rasituksen sietokykyä. Harjoittelun tukena on monesti tarpeellista käyttää manuaalisia pehmytkudosten käsittelyitä jännealueelle sekä lonkkanivelen mobilisointia normaalin liikelaajuden palauttamiseksi ja kivunlievitykseen. Hyvänä lisänä kivunlievityksessä toimii myös akupunktio.

Lonkan kulumamuutokset ja nivelrikko sekä niiden hoito

Kuten muihinkin niveliin myös lonkkaan tulee iän myötä kulumamuutoksia. Kulumamuutoksia voi toki tulla myös nuoremmalla iällä riippuen siitä miten lonkan aluetta kuormitetaan päivittäin ja millaiset lonkat ovat rakenteellisesti. Nämä muutokset huomataan yleensä ensimmäisenä lonkan jäykkyytenä ja rasitukseen liittyvänä kipuna nivustaipeessa sekä pakaraseudussa. Kun tilanne etenee voi mukaan tulla myös leposärkyä ja huomattavaa liikerajoitusta erityisesti lonkan koukistus- ja sisäkiertoliikkeisiin. Lonkan kulumamuutoksista ja nivelrikosta johtuvan jäykkyyden ja kivun hoidossa lonkan liikkuvuudesta sekä ympäroivien lihasten kunnosta huolehtiminen on ensisijaisen tärkeää. Liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoittelun tukena on syytä käyttää manuaalisia käsittelyitä, joilla pystytään tehokkaasti helpottamaan kipua ja tilanteesta riippuen joko lisäämään tai ylläpitämään lonkkanivelen liikkuvuutta. Yksittäisistä liikuntamuodoista vesiliikunta on todettu useissa tutkimuksissa tehokkaaksi liikuntamuodoksi erityisesti lonkan nivelrikon kuntoutuksessa.

Meillä Seppänaprapaateilla lonkkakipujen tutkimiseen ja hoitoon ovat erikoistuneet:

Lonkan alueen kiputiloissa ja jäykkyyksissä käytettäviä hoitomenetelmiä ovat mm.:

Varaa aika lonkkakipujen helpotukseen ja kuntoutukseen tästä.