fbpx

Lihas- ja nivelkäsittelyt

Lihas- ja nivelkäsittelyt Jyväskylässä

Lihas – ja nivelkäsittelyt, joista käytetään myös termejä mobilisaatio, manipulaatio ja pehmytkudoskäsittelyt soveltuvat parhaiten rangan ja raajanivelten liikerajoituksista sekä jäykkyyksistä johtuvien kiputilojen ja muiden liitännäisoireiden hoitoon. Naprapaattimme ja fysioterapeuttimme käyttävät lihas- ja nivelkäsittelyitä tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoidossa yhdessä mm. terapeuttisen harjoittelun ja muiden hoitomenetelmien kanssa.

Mobilisaatio on tehokas keino kipuun ja jäykkyyteen

Mobilisaatio tarkoittaa nivelrakenteisiin kohdistettavaa käsin tehtävää pehmeää toistoliikettä, jolla pyritään lisäämään tai palauttamaan nivelen normaalia liikkuvuutta sekä lievittämään liikerajoitukseen usein liittyvää kipua ja jäykkyyttä. Mobilisaatio voi olla täysin passiivista naprapaatin tai fysioterapeutin suorittamaa hoitoa tai asiakas voi osallistua hoitoon oman liikkeen avulla. Mobilisaation seurauksena nivelen liikkuvuus lisääntyy yleensä välittömästi hoidon jälkeen. Mobilisointia ohjataan usein asiakkaalle myös kotona tehtäväksi erilaisten liikkuvuusharjoitteiden avulla.

Manipulaatio on naprapaatin manuaalista erikoisosaamista

Manipulaatio eroaa mobilisaatiosta siten, että siinä niveleen kohdistetaan nopea yksittäinen liike, jolla pyritään ikään kuin ”avaamaan” nivelen liikerajoitus ja helpottamaan siitä johtuvaa kipua ja jäykkyyttä. Manipulaatioon liittyy usein kuultava ”naksahdus” nivelestä, joka johtuu nopeasta nivelen sisäisestä paineenvaihtelusta. Tällä äänellä ei kuitenkaan ole olennaista merkitystä hoidon onnistumisen kannalta, vaan manipulaatio voi olla yhtä tehokasta myös ilman kuultavia ääniä. Manipulaation seurauksena nivelen liikkuvuus lisääntyy yleensä välittömästi hoidon jälkeen.

Linkki ajanvaraukseen.

Lihas- ja pehmytkudoskäsittelyt helpottavat lihaskireyksiä ja heijastekipuja

Pehmytkudoskäsittelyt kattavat lihaksiin, nivelsiteisiin ja jänteisiin kohdistuvat manuaaliset eli käsin tehtävät käsittelyt. Näitä voivat olla mobilisoiva hieronta, lihasvenytykset ja triggerpistekäsittelyt.

Mobilisoiva hieronta tarkoittaa hierontakäsittelyä, jossa hyödynnetään nivelten liikkeitä hieronnan aikana ja käsittelyä kohdistetaan syvemmälle niveltä ympäröiviin pehmytkudoksiin, kuten nivelkapseliin ja nivelsiteisiin.

Lihasvenytyksissä hyödynnetään aktiivista lihastyötä ns. jännitys-rentoutus menetelmällä, jossa asiakas aktivoi lihasta terapeutin vastustaessa ja venytys tapahtuu terapeutin toimesta jännitysvaiheen jälkeen. Tämä on huomattavasti tehokkaampi tapa venyttää lihasta kuin perinteinen staattinen venyttely. Lihaksen aktivoinnin jälkeen se ei pysty hetkellisesti vastustamaan venytystä, jolloin tätä aikaa pystytään hyödyntämään tehokkaaseen venytykseen.

Triggerpistekäsittely tarkoittaa lihaksessa tai nivelsiteessä olevan paikallisen kipupisteen käsittelyä painamalla tai voimakkaasti hieromalla. Triggerpisteet voivat aiheuttaa aktivoituessaan heijastekipua täysin eri kohtaan kehoa missä itse kipupiste sijaitsee.

Pehmytkudoskäsittelyitä käytetään pääasiassa muiden hoitojen, kuten nivelkäsittelyiden yhteydessä. Niitä voidaan tarpeen mukaan käyttää myös itsenäisenä hoitona lihaskireyksien, lihasjännitysten ja heijastekipujen hoitoon.

Meillä pehmytkudoskäsittelyitä tekevät kaikki naprapaatit ja fysioterapeutit.

Mobilisaatio- ja manipulaatiohoitoihin ovat erikoistuneet naprapaatit:

Nivelten mobilisaatiohoitoja sekä pehmytkudoskäsittelyitä tekevät myös:

Lihas- ja nivelkäsittelyitä käytetään pääasiassa seuraavissa tilanteissa:

Lisäksi lihas- ja nivelkäsittelyillä voidaan helpottaa selkä- ja niskakipujen liitännäisoireita, kuten:

Varaa aikasi lihas- ja nivelkäsittelyihin Jyväskylään alla olevasta linkistä!

Linkki ajanvaraukseen.