Päänsärky ja huimausoireet

Päänsärky ja huimaus käsitellään tässä yhdessä, koska hyvin usein ne esiintyvät samanaikaisesti. Päänsärylle voi olla monta syytä ja alkuperää, mutta yleisimpiä päänsäryn aiheuttajia ovat ongelmat niska-hartiaseudussa ja yläniskan toiminnassa sekä migreeniin liittyvät päänsäryt. Joskus niskaperäistä päänsärkyä ja migreeniä voi esiintyä vielä samaan aikaan, jolloin voi olla hankalaa erottaa kummasta oikein on kyse ja molempia pitäisi hoitaa. Jos on syytä epäillä vakavampaa päänsäryn tai huimauksen aiheuttajaa, on syytä silloin konsultoida sen alan ammattilaista.

Yleisimmät huimauksen syyt liittyvä yläniskaan ja korvien kaarikäytäviin. Ongelmat näillä alueilla aiheuttavat usein niskaperäistä huimausta ja hyvänlaatuista asentohuimausta. Hyvänlaatuinen asentohuimaus on pyörittävää ”karusellimaista” tuntemusta, joka liittyy lähes aina pään asentoihin ja voimistuu esim. makuulla ollessa ja asentoa vaihtaessa. Niskaperäinen huimaus on enemmänkin keinuttavaa ”laivankansi” huimausta, joka voi tulla esille liikkuessa ja paikallaan istuessa esim. tietokoneen ääressä.

Päänsärkyjen ja huimausoireiden hoito alkaa tietysti aina tarkalla tutkimisella ja haastattelulla, joilla voidaan varmistaa mistä oireet ovat peräisin. Niskaperäisiä päänsärkyjä ja huimausoireita voidaan hoitaa tehokkaasti manuaalisilla käsittelyillä, jotka kohdistuvat niska-hartiaseudun lihaksistoon ja yläniskan nivelrakenteisiin.

Yläniskassa sijaitsee paljon proprioseptiikkaa eli asentotuntoaistia joka huimausoireiden ilmaantuessa on häiriintynyt. Samoin yläniskassa on pieniä lihaksia, ns. niskarusetti, sekä hermotusta, jotka voivat olla päänsärkyjen lähteenä. Käsittely kohdistetaan siis näihin rakenteisiin. Harjoittelun osalta on tärkeää keskittyä kaularangan lihasten etenevään vahvistamiseen, yläniskan liikkuvuuden parantamiseen sekä huimausoireissa yläniskan asentotuntoaistin kehittämiseen. Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoitoon on myös olemassa omat harjoitteensa, jotka ovat tärkein hoitomenetelmä kyseisen vaivan selättämisessä.

Varaa aika tästä.